Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

konsultacje USOS

mgr Jakub Szremski - 31 Styczeń, 2015 - 16:51

Proszę o sprawdzenie ocen  w USOSie z przedmiotu Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne przez grupy 2 NSP(W) oraz 10 NSP(Z). Osoby, które nie uzyskały jeszcze zaliczenia z ćwiczeń będą mogły napisać kolokwium na konsultacjach poniedziałkowych. Przypominam, że jest to ostateczny termin zaliczenia ćwiczeń.

W poniedziałek (02.02) w godzinach konsultacji 11.15-13.15 proszę o zgłaszanie uwag dotyczących ocen wpisanych do USOSa. Uwagi co do ocen można zgłaszać także mailowo.

Pozdrawiam, Jakub Szremski