Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konsultacje USOS

mgr Anna Materla - 1 luty, 2015 - 21:05

Proszę Państwa,

W USOS-ie zostały zamieszczone oceny końcowe dla wszystkich prowadzonych przeze mnie grup. Zastrzezenia i uwagi do ocen można zgłaszać na konsultacjach w dniu 2.02. (poniedziałek) w godz. 17:30-18:30 oraz drogą mailową najpóźniej do dnia 4.02. (środa).

Pozdrawiam

Anna Materla