Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Elementy Matematyki w Ekonomii oceny w USOS dla I roku SSE3 grupy 3-8

dr Monika Mościbrodzka - 1 luty, 2015 - 21:19

Szanowni Państwo,

W systemie USOS zostały Państwu wpisane oceny z zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu Elementy matematyki w ekonomii. Proszę o sprawdzenie zgodności tych ocen z wcześniej proponowanymi. W razie niezgodności proszę o informację drogą mailową lub w czasie konsultacji w dniu 04.02. w godzinach 08.00-09.00.  Osoby, które nie mają jeszcze ocen z tego przedmiotu (mają do napisania sprawdzian poprawkowy), mogą przystąpić do sprawdzianu  w dniach 03.02-04.02 podczas zajęć z EME. Po tym terminie, zostaną im wpisane oceny niedostateczne (2.0).

Z poważaniem,

Monika Mościbrodzka