Jesteś tutaj

Wpis ocen z egzaminu z 9 września 2018 r. do USOS

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska - 12 Wrzesień, 2018 - 21:36

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wpisałam do systemu USOS oceny z egzaminu z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe na jednolitych magisterskich Niestacjonarnych (Zaocznych) Studiach Prawa, który odbył się 9 września 2018 r. Proszę o dokonanie weryfikacji, czy u każdej z osób, która w tym dniu pisała egzamin, pojawia się ocena w USOS oraz sygnalizowanie ewentualnego braku oceny mailowo (na mail: joanna [dot] kuzmicka-sulikowskaatuwr [dot] edu [dot] pl) do czwartku 13 września 2018 r. do godz. 11.30 lub osobiście podczas konsultacji w czwartek 13 września 2018 r. w godz. 11.30-12.30.
Zgodnie z informacją podaną podczas egzaminu, konsultacje USOS, w czasie których osoby zainteresowane mogą obejrzeć swoją pracę egzaminacyjną, zostaną przeprowadzone w czwartek 13 września 2018 r. w godz. 11.30-12.30 w gab. 104 w bud. A.

Tak jak to też było podawane podczas egzaminu osoby, które miały przywrócony I termin egzaminu z wyżej wymienionego przedmiotu na 9 września 2018 r. i tego egzaminu nie zdały, mają prawo przystąpić do tego egzaminu w II terminie w czwartek 13 września 2018 r. o godz. 10.30 i 11.30 w gab. 104  w bud. A (o godz. 10.30 osoby o nazwiskach zaczynających się od litery A do N, a o godz. 11.30 osoby o nazwiskach zaczynających się od litery O do końca alfabetu).
W tym samym terminie i miejscu, to jest w czwartek 13 września 2018 r. godz. 10.30 gab. 104 w bud. A odbędzie się egzamin dla osób, które nie były obecne na II terminie egzaminu w dniu 9 września 2018 r., ale złożyły należycie udokumentowany wniosek o przywrócenie II terminu egzaminu i wniosek ten został przeze mnie uwzględniony, a II termin egzaminu został przywrócony na 13 września 2018 r. (stosowną informację rozesłałam też wcześniej tym osobom indywidualnie mailowo).

Jednocześnie informuję, że nie było możliwe wpisanie ocen osobom o numerach indeksów: 232347, 212404, 257084 i 277959 z uwagi na nieaktywny status w USOS - proszę te osoby o pilne wyjaśnienie tej kwestii w BOS/dziekanacie i niezwłoczną informację mailową jak tylko status ten zostanie odblokowany i będzie możliwość wpisania oceny.

                                                                          dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska