Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konsultacje USOS

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 3 luty, 2015 - 09:23

Informuję, że oceny zostały wpisane do systemu USOS. Proszę o ich sprawdzenie. Ewentualne wątpliwości można wyjaśnić na dyżurze, który wyznaczam na środę, 4 lutego, na godz. 10:30.

The Students are kindly requested to check the grades inscribed in the USOS system. Any questions thereto may be clarified during my USOS-office hours on Wednesday (5 February) at 10:30 a.m.

                                                                           Bartłomiej Krzan