Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja dla studentów IV SSP dot. egzaminu z Prawa własności intelektualnej

dr Julian Jezioro - 3 luty, 2015 - 09:45

Informacja dla studentów IV SSP dot. egzaminu z Prawa własności intelektualnej:

Szanowni Państwo,

Wyniki egzaminu przedterminowego (tzw. termin „0”) zostały wprowadzone sukcesywnie wczoraj do USOSWeb. Zgodnie z zapowiedzią nie wprowadzałem ocen niedostatecznych, które uzyskali studenci, który podali mi na swoich pracach następujące nr albumu (brak tych danych występuje jednak na jednej pracy – inicjały autora to „M.W.”) :

1) 227991

2) 228710

3) 239490

4) 233999

5) 240217

6) 240272

7) 240379

8) 240484

9) 240659

10)247373

11)246373

12)246594

13)247414

14)247420

15)247426

16)247433

17)247453

18)247471

19)247483

20)247492

21)247560

22)247627

23)247631

24)247674

25)247708

26)247722

Prace z terminu „0” udostępniam do wglądu indywidualnie zainteresowanym osobom - w dodatkowym terminie, w dn. 4 lutego br. (środa w godz. 14-15). Natomiast prace z I terminu udostępnię w dn. 15 lutego br. w godz. 10/45-11/45.

Uzyskaną ocenę można poprawić przystępując do egzaminu w I terminie – oznacza to rezygnację z oceny uzyskanej w terminie "0". Ze względu na tzw. „zamknięcie” protokołu - brak przystąpienia do egzaminu w I terminie uznam za rezygnację z możliwości poprawienia w ten sposób uzyskanej oceny. Stąd osoby, które pragną poprawić ocenę przystępując tylko do II terminu muszą mnie do 22 lutego 2015 r. o tym poinformować! Wystarczy przesłać informację e-mail’em z żądaniem potwierdzenia i uzyskanie potwierdzenia przeczytania.

Przypominam, że egzamin obejmuje obok opracowania pisemnego trzech zagadnień z zakresu problematyki objętej wykładem także rozwiązanie kazusu praktycznego. Stąd należy zaopatrzyć się w pisemny (wyłączam możliwość korzystania z nośników elektronicznych i urządzeń komputerowych itp.) i oczywiście aktualnie obowiązujący tekst::

1/ ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

2/ ustawy z 27 lutego 2001 r. o ochronie baz danych oraz

3/ ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Gratuluję uzyskanego wyniku i życzę powodzenia osobom, które przystąpią do I i II terminu,

dr Julian Jezioro