Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie dla studentów SNP (Z) IV rok w dniu 27.10.2018 r., godz. 12:30

dr hab. Piotr Wiórek prof. UWr - 2 Październik, 2018 - 11:05

Szanowni Państwo!
Chętnych do uczęszczania na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie uprzejmie informuję, że mają Państwo do wyboru szeroki zakres tematyki. Oprócz "klasycznego" prawa handlowego, rozumianego jako:
1) prawo umów handlowych
oraz
2) prawo spółek,
będą Państwo mieli możliwość zajmowania się problematyką:
3) prawa upadłościowego i restukturyzacyjnego,
4) miedzynarodowego prawa handlowego,
5) europejskiego prawa spółek,
6) europejskiego prawa upadłościowego,
7) szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego (ze szczególnym uwzględnieniem sukcesji przedsiębiorców),
8) prawa konsumenckiego,
9) prawa ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych,
a także
10) zagadnieniami związanymi z wykonywaniem wolnych zawodów, w tym etyki i deontologii adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, a także dotyczącymi form prawnych wykonywania wolnych zawodów.
Zainteresowani mogą również pisać pod moim kierunkiem prace dotyczące:
11) techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad działnia Rządowego Centrum Legislacji oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Osoby chętne będą mogły również pisać prace o charakterze prawnoporównaczym. Preferowane obszary badawcze to system prawa germańskiego oraz anglosaskiego.

W razie jakichkolwiek pytań przed terminem zapisów, proszę kierować je na mój wydziałowy adres mailowy.

Z wyrazami szacunku!

dr hab. Piotr M. Wiórek, LL.M.