Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Studia Stacjonarne Prawa - IV rok. Zapisy na seminarium magisterskie

dr hab. Marcin Miemiec prof. UWr - 3 Październik, 2018 - 06:38

Zapisy na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie na IV r. SSP w czwartek, 4 października 2018 r., odbędą się od godz. 11.30 w pokoju 417 w budynku A.
Zakres tematyczny prac magisterskich obejmuje m.in.:
-ustrojowe prawo administracyjne (np. samorząd terytorialny, samorządy zawodowe, administracja rządowa),
-administracyjne prawo materialne (np. prawo budowlane, zagospodarowania przestrzennego, wyznaniowe, oświatowe, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przyrody i ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,  wyznaniowe, oświatowe, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przyrody i ochrony środowiska, ochrony danych osobowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, prawo o aktach stanu cywilnego, o zgromadzeniach, o stowarzyszeniach, o fundacjach, o szkolnictwie wyższym,).
Możliwe są także tematy prac usytuowane na pograniczu z prawem cywilnym (np. gospodarowanie nieruchomościami, usługi publiczne) czy karnym (kary administracyjne, sankcje karne w prawie administracyjnym).
Jeżeli się zgłosi do 7 studentów, wszyscy zostaną przyjęci.
Marcin Miemiec