Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zapisy na seminarium

dr hab. Izabella Gil prof. UWr - 18 Październik, 2018 - 23:05

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na seminarium z postępowania cywilnego (szeroko rozumianego, albowiem obejmującego zakresem tematycznym przyszłych prac magisterskich : postępowanie cywilne rozpoznawcze - proces i postępowanie nieprocesowe, zabezpieczające, egzekucyjne, arbitrażowe, międzynarodowe, jak i postępowanie upadłościowe, czy restrukturyzacyjne). W roku akademickim 2018/2019 przewidziano po dwa seminaria z postępowania cywilnego (dla studentów zaocznych), które będą prowadzone przez  dr Aleksandrę Budnika - Rogalę oraz dr hab. Izabellę Gil prof. nadzw. UWr. Zapisy na seminaria odbędą się 27 października 2018 r. w pokoju 102 w budynku A. W dniu zapisów proszę przygotować średnią ocen z przedmiotów cywilistycznych oraz przedstawić tematykę, jaka byłaby w Państwa kregu zainteresowań naukowo - badawczych.