Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SOP+PRAWO UE - SSA (2)II+SNP (2,5) 3

 

Osoby, które w dniu dzisiejszym pisały egzamin z przedmiotu System Ochrony Prawnej w UE [SSA (2)II], a zarazem studiują równolegle na SNP (2,5) 3 i mają zdawać w niedzielę 8-go lutego egzamin z przedmiotu Prawo UE, proszone są o kontakt ze mną drogą mailową celem ewentualnego doprecyzowania zakresu wymagań.

Nie dotyczy to tych osób, które już taki kontakt nawiązały w dniu dzisiejszym.  

 

dr Aleksander Cieśliński