Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja dla studentów IV SSP dot. egzaminu z Prawa własności intelektualnej

dr Julian Jezioro - 9 luty, 2015 - 20:28

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią wprowadziłem do USOS oceny uzyskane przez osoby, które przystąpiły do I terminu egzaminu z Prawa własności intelektualnej w dn. 6 lutego 2015 r. Jednocześnie oceny pozytywne uzyskane w terminie "0" przez pozostałe osoby - stały się ocenami ostatecznymi i wpisane są do USOS jako wynik I terminu egzaminu.

W celu ustalenia wyniku egzaminu proszę jedynie o kontakt studenta legitymującego się nr albumu 240217.

Zachęcam wszystkich, którzy przystąpili do terminu "0" oraz "I" egzaminu - pod rygoerem skutków regualminowych - do sprawdzenia przed terminem "zamknięcia protokołu" (tj. przed dn. 22 lutego 2015 r.) - oceny w indywidualnym USOS i upewnienia się, że została ona wpisana oraz, że wpis jest prawidłowy. Po tym termnie nie będzie możliwości usunięcia ewentualnych nieprawidłowości przy moim udziale, a wpis (w tym bark oceny) zasadniczo stanie się formalnie ostateczny.

Państwa prace egzaminacyjne z I terminu udostępniam do wglądu w podanym bezpośrednio w trakcie egzaminu terminie, czyli w dn. 15 lutego w godz. 10/30 -11/30.

Gratuluję pozytywnego wyniku egzaminu

oraz - życząc powodzenia - zapraszam na II termin osoby, które  jeszcze go nie osiągnęły ,

dr Julian Jezioro