Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

USOS prawo handlowe V ZSP

dr Ewa Wójtowicz - 14 luty, 2015 - 13:30

Uprzejmie informuję, że oceny z dzisiejszego egzaminu zostały wprowadzone do systemu USOS. W razie wątpliwości co do oceny, braku oceny lub innych pytań proszę o kontakt drogą e-mailową lub na konsultacjach USOS w poniedziałek od 13 do 14 (pokój 113 a).

Osoby, które nie zdały egzaminu, a w drugim teminie mają kolizję egzaminów, proszone są o złożenie podania o przywrócenie II terminu - na piśmie i najpóźniej w dniu II terminu. Takie osoby proszę także o pilną informację drogą e-mailową. Egzamin dla tych osób zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego - godzina i sala zostaną podane później, po ustaleniu wolnej sali. Warunkiem przywrócenia terminu jest udokumentowanie niemożności uczestniczenia w egzaminie w wyznaczonym pierwotnie terminie.