Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy - Prawo finansów publicznych SNP (Z) IV

dr hab. Dobrosława Antonów - 5 Styczeń, 2019 - 17:01

SNP (Z) IV – Egzamin przedterminowy - Prawo finansów publicznych
 

  1. Egzamin przedterminowy dla Studentów SNP (Z) IV z przedmiotu Prawo finansów publicznych odbędzie się w dniu 20 stycznia 2019 r. o godz. 9.45 w sali 3 D.
  2. Do egzaminu mogą przystąpić Osoby spełniające następujące kryteria: ocena 5,0 z zaliczenia ćwiczeń - wpisana do systemu USOS (ewentualnie potwierdzenie pisemne Osoby prowadzącej ćwiczenia dostarczone przed przystąpieniem do egzaminu) oraz obecność na liście obecności na wykładzie.
  3. Forma i charakter egzaminu - egzamin będzie miał formę taką jak egzamin przeprowadzony w sesji (odsyłam do informacji dot. egzaminu zamieszczonych w Materiałach dla studentów na mojej stronie), egzamin jest traktowany jako pierwszy termin - ocena jest wpisywana do systemu USOS.