Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

IV rok NSP (Z) - wyniki egzaminu z PWI (termin II)

dr Julian Jezioro - 15 luty, 2015 - 09:53

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią, wprowadziłem do USOS oceny z terminu "II" - egzaminu z Prawa własności intelektualnej, który odbył się w dn. 15 lutego 2015 r. o godz. 9/00.

Proszę o zapoznanie się z indywidalnym wpisem do USOS i w razie niezgodności z informacją jaką udzieliłem w tej sprawie bezpośrednio po egzaminie - pod rygorem skutków regulaminowych - proszę o niezwłoczne poinformowanie mnie przed tzw. "zamknięciem" protokołu albo osobiście w terminach dyżurów albo e-mail'em, o konieczności wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia wpisu.

Zainteresowanym prace udostępniam dodatkowo do wglądu w najbliższy poniedziałek, 16 lutego 2015 r. w godz. 13-14.

Prośba ta dotyczy odpowiednio pozytywnych ocen uzyskanych na egzaminie w terminie "0" i "I". W dniu 22 lutego 2015 r. nastąpi tzw. "zamknięcie" protokołu USOS i ustaną moje kompetencje do wprowadzania zmian w protokole, a dokonany na ten dzień wpis staje się "formalnie" ostatecznym.

Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro