Jesteś tutaj

Zasady zaliczania nieobecności na ćwiczeniach i seminariach w semestrze letnim 2018/2019

dr Krzysztof Kułak - 29 Styczeń, 2019 - 15:26

Obecność na ćwiczeniach, w tym na seminariach magisterskich i dyplomowych, jest obowiązkowa i służy bieżącej kontroli postępów studenta w nauce. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia tych zajęć, w tym przystąpienia do kolokwium, jest uprzednie zaliczenie wszystkich nieobecności.

Nieobecność na zajęciach - bez względu na jej przyczynę - podlega zaliczeniu na najbliższych kosultacjach prowadzącego (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej - na najbliższych konsultacjach po ustaniu przyczyny nieobecności). Zaliczenie nieobecności polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi na trzy pytania z zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student nie był obecny.

Zarządzenie nr 18/2017 Dziekana WPAE UWr z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na WPAE UWr znajduje zastosowanie bez względu na zaliczenie przez studenta nieobecności.