Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja dla studentów IV r. SSP dot. egzaminu w terminie II z Prawa własności intelektualnej

dr Julian Jezioro - 20 luty, 2015 - 09:54

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z zapowiedzią, wprowadziłem do USOS oceny z terminu "II" - egzaminu z Prawa własności intelektualnej dla studentów IV r. SSP oraz  tzw. terminów "przywróconych",  który odbył się w dn. 19 lutego 2015 r. o godz. 13/00.

Proszę o zapoznanie się z indywidalnym wpisem do USOS i w razie braku wpisu lub jego wadliwości - pod rygorem skutków regulaminowych - proszę o niezwłoczne poinformowanie mnie przed tzw. "zamknięciem" protokołu albo osobiście w terminach dyżurów, albo e-mail'em, o konieczności uzupełnienia dokumentacji w USOS.

Zainteresowanym, ich prace udostępniam do wglądu w najbliższy wtorek, 24 lutego 2015 r. w godz. 11/30-12/30.

W trerminie tym można też tylko bezpośrednio - uzyskać szczegółowe informacje o podstawach uzyskanej indywidualnie oceny.

Prośba ta dotyczy odpowiednio ocen uzyskanych na egzaminie w terminie "0" i "I".

W dniu 22 lutego 2015 r. nastąpi tzw. "zamknięcie" protokołu USOS z terminu I, a w dn. 4 marca 2015 r. z terminu II i ustaną moje kompetencje do wprowadzania zmian w protokole, a dokonany na ten dzień wpis (lub jego brak) staje się "formalnie" ostatecznym! Jest to więc też ostateczny termin na ewentualną zmianę lub uzupełnienie wpisu oceny moim działaniem.

 

Z wyrazami szacunku,

dr Julian Jezioro