Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ważna informacja dla studentów IV SSP dot. egzaminu z Prawa własności intelektualnej w II termnie

dr Julian Jezioro - 20 luty, 2015 - 12:29

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z dość oczywistą omyłką pisarską znajdującą się na stronie zawierającej harmonogram sesji IV roku SSP co do dnia II terminu egzaminu (jest "19 marca", a powinno być "19 lutego") - wyłącznie dla osób, które nie przystąpiły do egzaminu w II terminie w dn. 19 lutego br. z powodu tej omyłki - w uzgodnieniu z Dziekanatem SSP, wyznaczam dodatkowy termin egzaminu z Prawa własności Intelektualnej w II terminie na 24 lutego br. (najbliższy wtorek) na godz. 11/20.

Proszę o tej godzinie zgłosić się osobiście do pok. 105 w budynku A.

Proszę też ze względów organizacyjnych o uprzednią informacje "e'mailem"  od osób, które nie zgłosiły się na egzamin w dn. 19 lutego 2015 r. w przekonaniu, ze egzamin odbędzie się 19 marca i pragną skorzystać z możliwości zadwania go w dodatkowym terminie. Dotyczy to także osoby, która zgłosiła się w tej sprawie do Dziekanatu SSP przed zamieszczeniem tego ogłoszenia.

Jednocześnie przypominam, że protokół USOS dla II terminu zamyka się w dn. 4 marca 2015 r. i jest to formalnie ostateczny termin na uzyskanie wpisu oceny uzyskanej z egzaminu.

Z wyrazami szacunku,

Julian Jezioro