Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium II SSA (3)

dr Dorota Wojtczak-Samoraj - 24 luty, 2015 - 10:33

Zapraszam na seminarium licencjackie dla Studentów II SSA (3)

Zapisy odbędą się w dniu 25.02.2015 r.  o godzinie 9.45 w pokoju 311A.

Tematyka prac obejmuje zagadnienia z zakresu prawa finansowego, w szczególności dotyczące:

 

- budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

- wieloletniego planowania finansowego,

- gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,

- długu publicznego,

- struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego,

- ogólnego i szczegółowego prawa podatkowego,

- prawa bankowego (publicznego i prywatnego),

- prawa rynku finansowego.

 

W przypadku liczby osób zainteresowanych przekraczającej limit miejsc, decydującym kryterium będą zainteresowania Kandydatów związane z prawem finansowym i tematem pracy licencjackiej.

Zapraszam serdecznie,

Dorota Wojtczak - Samoraj