Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSA3 (II rok - Zapisy na seminarium z Prawa administracyjnego

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr - 24 luty, 2015 - 14:16

Zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu nauki prawa administracyjnego, zapraszam na seminarium SSA3 (II rok). W grę wchodzi problematyka ustrojowa, materialna i procesowa - w ujęciu teoretycznym/empirycznym.

Przy naborze na seminarium biorę przede wszystkim pod uwagę merytoryczne uzasadnienie wyboru problematyki z zakresu Prawa administracyjnego jako płaszczyzny realizacji tematu pracy dyplomowej  - w tym kontekście chętnie poslucham wstępnych propozycji zagadnień, na których miałaby koncentrować się nasza seminaryjna współpraca. Ocena z Prawa administracyjnego też będzie brana pod uwagę.

Zapisy w środę - 25 lutego 2015 r. - w p. 504A - w godz. 9.45 do 11.00.