Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium licencjackie na roku II SSA (3)

prof. dr hab. Tomasz Kruszewski - 24 luty, 2015 - 15:07

Zapraszam na prowadzone przeze mnie seminarium licencjackie. Zgodnie z podaną w ogólnej informacji tematyką można zajmować się różnymi zagadnieniami z szeroko rozumianej historii administracji, ale także historii sądownictwa. Do popularnej tematyki prowadzonych przeze mnie seminariów należą zagadnienia związane z budowaniem polskiej administracji po 1945 r., czy wysiedleniem ludności niemieckiej. Wiele prac dotyczyło II wojny światowej, np. rządu RP na wychodźstwie, państwa podziemnego, czy zbrodni wojennych. Tematyka nie omija różnych zagadnień specjalistycznych, jak historii praw dziecka, kobiet, homoseksualistów, zagadnień społecznych jak historia prostytucji, eutanazja. Można pisać także prace z dawniejszych wydarzeń ustrojowych, jak starożytny Rzym, Grecja, a dalej początków kształtowania się urzędów w średniowieczu. Tematyka obejmuje także okres nowożytny, w tym także okres Polski pod zaborami. Tematyka dotyczy w dalszej kolejności I wojny światowej i okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zapisy będą miały miejsce w pokoju 204 w budynku B 25 lutego o godzinie 9,45.

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                 Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski