Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Przedterminowe zaliczenie ćwiczeń - gr 6 SSP II

dr Monika Tenenbaum-Kulig - 19 Maj, 2019 - 13:36

Szanowni Państwo,

Oceny z przedterminowego zaliczenia ćwiczeń są następujące:
297894 - ocena z kolokwium: 3,5; ocena z ćwiczeń: 3,5
299519 - ocena z kolokwium: 4,5; ocena z ćwiczeń: 5,0
300502 - ocena z kolokwium: 5,0; ocena z ćwiczeń: 5,0.

Oceny zostały wpisane do USOS. Proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń do ocen wpisanych do USOS drogą mialową.

z poważaniem,
dr M. Tenenbaum-Kulig