Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ZSP III, gr. 3 - oceny za kazus

mgr Błażej Boch - 22 Maj, 2019 - 19:37

Szanowni Państwo,
Poniżej podaję oceny z rozwiązania kazusu ze środków zapobiegawczych i postępowania przygotowawczego:
263124 nie otrzymałem rozwiązania, po jego przesłaniu ocena zostanie obniżona o pół stopnia
295998 2,0
280435 4,5
292657 2,0
292575 3,5
293160 nie otrzymałem rozwiązania, po jego przesłaniu ocena zostanie obniżona o pół stopnia
278055 3,0
281531 4,0
293295 4,5
290715 4,5
264919 3,0
292184 nie otrzymałem rozwiązania, po jego przesłaniu ocena zostanie obniżona o pół stopnia
267008 ekst.
293309 nie otrzymałem rozwiązania, po jego przesłaniu ocena zostanie obniżona o pół stopnia
293107 3,5
 
Do zdobycia były 32 punkty. Aby otrzymać ocenę pozytywną, trzeba było uzyskać min. 16 pkt. Zwrócenie uwagi na błędy nieujęte w kluczu było dodatkowo punktowane. Ponadto, za szczególne walory rozwiązania można było uzyskać dodatkowo do 2 pkt. W przypadku odmiennej odpowiedzi niż w kluczu, ale popartej odpowiednią argumentacją, punkty również były przyznawane.    
Wgląd do prac możliwy jest w godzinach konsultacji.
Osoby, które nie przesłały dotąd rozwiązania mają obowiązek to uczynić niezwłocznie, nie później niż do dnia 8 czerwca 2019r. Ocena zostanie obniżona o pół stopnia (0,5).
Najwięcej punktów tracili Państwo w związku z brakiem wskazania odpowiednich podstaw prawnych bądź niedostrzeżeniem niektórych błędów, czy też błędną interpretacją niektórych okoliczności.
Zgodnie z ustaleniami, ocena z kazusu nie podlega poprawie. Ocena z kazusu stanowi 15% oceny semestralnej.
 
W razie pytań, wątpliwości, problemów pozostaję do dyspozycji w godzinach konsultacji. Zachęcam też do kontaktu mailowego.
 
Z poważaniem,
Błażej Boch