Jesteś tutaj

egzamin przedterminowy - prawo cywilne - zmiana godziny i sali

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że egzamin przedterminowy z Prawa cywilnego - części ogólnej i prawa zobowiązań dla SSP i SNP(w) odbędzie się w dniu 5 czerwca (środa) w godz. 13-15 w sali 1 D.

Jest to egzamin przeprowadzany na zasadach pierwszego terminu - wszystkie oceny są wpisywane do USOS.
W egzaminie mogą wziąć udział osoby, które mają zaliczone ćwiczenia z tego przedmiotu na jakąkolwiek ocenę pozytywną - ocena ta jednak musi być wpisana i widoczna w chwili przystąpienia do egzaminu w systemie USOS.

Egzamin składa się z dwóch zagadnień-pytań do pisemnego rozwinięcia (na tym etapie nie można korzystać z aktów prawnych) oraz dwóch kazusów (przy ich rozwiązywaniu można korzystać z tekstów aktów prawnych w formie papierowej).

Magdalena Wilejczyk