Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

REKRUTACJA do Szkoły Prawa Hiszpańskiego 2019/2020

dr Justyna Bazylińska-Nagler - 26 Maj, 2019 - 11:15

Z radością informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 planowane jest otwarcie IV edycji Szkoły Prawa Hiszpańskiego na WPAiE UWr w ramach współpracy Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Autónoma w Madrycie.
Zajęcia w ramach  Szkoły będą się odbywały na Wydziale Prawa UWr. Będą trwały dwa semestry i obejmą przynajmniej 50 godzin zajęć. Wykładowcami będą pracownicy naukowi Universidad Autónoma w Madrycie.
1er Semestre - Octubre 2019 – Febrero 2020

DERECHO ROMANO:
Profesor José Mª Blanch Nougués
 
 (8 x 45 min)
18 Octubre 2019 viernes
16.30 -18.00
18.30-20.00
 
19 octubre 2019
sábado
16.30 -18.00
18.30-20.00
 
 
HISTORIA DEL DERECHO:
Profesor Fernando Martínez. Suplente: Laura Beck Varela
 
(8 x 45 min)
22 noviembre 2019
viernes
16.30 -18.00
18.30-20.00
 
23 noviembre 2019
sábado
16.30 -18.00
18.30-20.00
 
 
TEORÍA DEL DERECHO:
Profesor Agustín Menéndez
 
(8 x 45 min)
6 diciembre 2019
viernes
16.30 -18.00
18.30-20.00
7 diciembre 2019
sábado
16.30 -18.00
18.30-20.00
 
 

2º Semestre – Marzo 2020 – Mayo 2020

DERECHO DE LA PERSONA:
Profesor Andrea Macía Morillo. Suplente:
Sebastián López Maza
 
(8 x 45 min)
6 marzo
viernes
16.30-18.00
18.30-20.00
7 marzo
sábado
16.30 -18.00
18.30-20.00
DERECHO CONSTITUCIONAL:
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO. DERECHOS FUNDAMENTALES:
Profesor Marian Ahumada; Suplente: Susana Sánchez Ferro
 
(8 x 45 min)
3 abril
viernes
16.30 -18.00
18.30-20.00
 
4 abril
sábado
16.30 -18.00
18.30-20.00
HISTORIA DE LA TEORÍA POLÍTICA E INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA. DERECHOS HUMANOS:
Profesora Elena García
 
(8 x 45 min)
 
8 mayo
viernes
16.30 -18.00
18.30-20.00
9 mayo
sábado
16.30 -18.00
18.30-20.00

Absolwenci Szkoły Prawa Hiszpańskiego, którzy uzyskają pozytywne wyniki z przeprowadzanych w ramach kursów pisemnych egzaminów otrzymają certyfikat wystawiony przez Universidad Autónoma oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
Program Szkoły Prawa Hiszpańskiego jest adresowany do studentów prawa, ekonomii i administracji oraz filologii romańskiej (profil hiszpański) a także praktyków w wymienionych dziedzinach.
Zajęcia w Szkole dla studentów i doktorantów UWr są bezpłatne. Dla absolwentów odpłatne, wysokość opłaty za dwa semestry nauki wynosi 2000 zł. Po zakwalifikowaniu się na listę uczestników należy wnieść opłatę na konto UWr.  
Zapisy trwają do 10 października 2019.
Szczegółowe informacje, oraz zgłoszenia (imię, nazwisko, rok studiów, poziom znajomości języka hiszp.) na adres:  dr Justyna Bazylińska – Nagler:
justyna.bazylinska-nagleratuwr.edu.pl