Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy z przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe - SSA (3) II

dr hab. Dobrosława Antonów - 29 Maj, 2019 - 10:53

Szanowni Państwo,
egzamin przedterminowy z przedmiotu Finanse publiczne i prawo finasowe dla Studentów SSA (3) II odbędzie się w dniu 13.06.2019 r. o godz. 11.30 w sali Amf. B w bud. C.
Do egzaminu mogą przystąpić Osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń minimum na ocenę 4,5 (ocena wpisana do USOS lub oświadczenie Prowadzącego) oraz Osoby uprawnione do egzaminu warunkowego.
Egzamin jest traktowany jako termin pierwszy.
Z poważaniem
Dobrosława Antonów