Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSA(3)II r. PODSTAWY PRAWA PRACY - zakres materiału

dr Jacek Borowicz - 2 Marzec, 2015 - 13:01

Dr Jacek Borowicz

PODSTAWY PRAWA PRACY

SSA(3) II r. semestr letni PRAWO PRACY /PODSTAWY PRAWA PRACY

Zakres materiału egzaminacyjnego rok akademicki 2014/2105

  1. Tematyka objęta aktualnymi wykładami i ćwiczeniami z prawa pracy dla studentów SSA(3) w danym roku akademickim
  2. Tematyka objęta zakresem podręcznika – zagadnienia wybrane podane  wg. : „Prawo pracy. Zarys wykładu” , Z.Kubot, T.Kuczyński, Z.Masternak, H.Szurgacz, Difin, Warszawa 2010 r. : lub ta sama tematyka objęta innym podręcznikiem do przedmiotu prawo pracy. Obowiązuja zagadnienia objęte przez:

Rozdziały I,III, IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV, XVII-XVIII.

lub ta sama tematyka objęta innym podręcznikiem do przedmiotu prawo pracy.

UWAGA – proszę zwrócić uwagę na potencjalne nieaktualności podręczników wynikające ze zmian w przepisach prawa, na jakie zwrócona będzie uwaga na wykładzie i ćwiczeniach.

  1. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U.1998.21.94 j.t. (ze zmianami na druga połowę 2014 r. !!!)
  2. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U.2003.90.844  ( ze zmianami!!!)