Jesteś tutaj

wyniki egzaminu ,,Prawo podatkowe'' SNP (W)

Informuję, że wpisane zostały oceny egzaminacyjne z przedmiotu ,,Prawo podatkowe'' SNP (W).

Konsultacje w sprawie wpisanych ocen odbędą się 2 lipca 2019 r. w godz. 13.00-14.00

Paweł Borszowski