Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniki egzaminu ,,Prawo podatkowe'' SNP (W)

prof. dr hab. Paweł Borszowski - 2 Lipiec, 2019 - 01:29

Informuję, że wpisane zostały oceny egzaminacyjne z przedmiotu ,,Prawo podatkowe'' SNP (W).

Konsultacje w sprawie wpisanych ocen odbędą się 2 lipca 2019 r. w godz. 13.00-14.00

Paweł Borszowski