Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PrRodz. - II NSP(Z) - data egzaminu dodatkowego

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr - 2 Wrzesień, 2019 - 10:32

PrRodz. - II NSP(Z) - data egzaminu dodatkowego w sesji poprawkowej, w semestrze letnim roku akad. 2018-2019

Termin pisemnego egzaminu z przedmiotu: prawo rodzinne, II rok NSP(Z),
- dla Studentów, którzy 1 września 2019 r. przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie,
 - dla Studentów, którym egzaminator przywrócił termin drugi,
to 8 września 2019 r., niedziela, od godz. 12.50 - do godz. 14. 30, sala: Amf. BC WPAiE UWr.
     Elżbieta Klat-Górska