Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SNP-Z_informacja_egzamin poprawkowy

dr Andrzej Pasek - 8 Wrzesień, 2019 - 14:43

Uprzejmie informuję, że oceny z egzaminu poprawkowego z Historii Państwa i Prawa dla I roku SNP-Z (Zaoczne) zostały wprowadzone do protokołu elektronicznego.
Terminy najbliższych konsultacji:
11.IX.2019 r. (środa), godz. 16.30 - 18.30;
16.IX.2019 r. (poniedziałek), godz. 16.30 - 18.30.
W dniu 11.IX oraz 16.IX. w godzinach konsultacji mogą przystąpić do egzaminu w trybie odpowiedzi ustnej osoby, które przystąpiły do egzaminu w dniu 31.VIII.2019 r. na prawach pierwszego terminu (w ramach uwzględnienia wniosku o przywrócenie pierwszego terminu) i otrzymały z egzaminu ocenę niedostateczną.
Z poważaniem
dr Andrzej Pasek