Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSA(3) II - Finanse publiczne i prawo finansowe - konsultacje USOS

dr hab. Dobrosława Antonów - 10 Wrzesień, 2019 - 10:44

Szanowni Państwo,
do systemu USOS zostały wpisane oceny z egzaminu (II termin) z przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe. Uprzejmie proszę o ich weryfikację. Ewentualne pytania i uwagi można zgłaszać drogą mailową oraz podczas konsultacji w dniu 12.09.2019 r. (czwartek) godz. 9.30 - 10.30 w p. 310A.
Z poważaniem
Dobrosława Antonów