Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wpis ocen z egzaminu z Prawa rzeczowego i spadkowego z 9 września 2019 r. do USOS

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska - 13 Wrzesień, 2019 - 13:13

Szanowni Państwo,
informuję, że właśnie skończyłam wprowadzać do USOS oceny z przeprowadzonego 9 września 2019 r. egzaminu z Prawa rzeczowego i spadkowego na III roku jednolitych magisterskich Niestacjonarnych (Wieczorowych) Studiów Prawa, a także oceny studentów jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiów Prawa, którzy w tym dniu pisali ten egzamin w II terminie (przywróconym, lub jako II termin po uprzednim przywróceniu I terminu na 3 września 2019 r.). Proszę, by wszystkie osoby, które pisały ten egzamin 9 września 2019 r., sprawdziły, czy ocena z niego pojawia się im w USOS. Brak oceny należy niezwłocznie sygnalizować drogą mailową (na mail: joanna.kuzmicka-sulikowskaatuwr.edu.pl) do poniedziałku 16 września 2019 r. do godz. 10.00 lub osobiście podczas konsultacji w poniedziałek 16 września 2019 r. w godz. 11.30-12.30 w gab. 104 w bud. A. Podczas tych konsultacji osoby zainteresowane mogą także obejrzeć swoją pracę egzaminacyjną z 9 września 2019 r. i sposób jej ocenienia (konsultacje USOS) - proszę pamiętać, że celem obejrzenia swojej pracy należy wykazać swoją tożsamość (legitymacją studencką, dowodem osobistym).
       Osoba z jednolitych magisterskich Niestacjonarnych (Wieczorowych) Studiów Prawa, która w dniu 9 września 2019 r. pisała powyższy egzamin w I terminie przywróconym i go nie zdała, jest uprawniona do pisania tego egzaminu w II terminie w poniedziałek 16 września 2019 r. o godz. 10.30 w gab. 104 w bud. A. O tej samej porze i miejscu w tym dniu (tj. 16 września 2019 r., godz. 10.30, gab. 104 bud. A) przystępują do tego egzaminu w II terminie studenci jednolitych magisterskich Niestacjonarnych (Wieczorowych) Studiów Prawa, którzy złożyli wniosek o przywrócenie II terminu egzaminu i został on przeze mnie rozpatrzony pozytywnie. 
       Zwracam uwagę, że konsultacje w dniu 16 września 2019 r. w godz. 10.30-12.30 będą moimi ostatnimi konsultacjami przed zamknięciem protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych w systemie USOS, w związku z czym proszę o zgłoszenie się na nie wszystkich studentów, którzy jeszcze mają jakąś kwestię związaną z zaliczeniem/oceną (np. chcą zgłosić brak wpisu oceny do USOS itp.).
  
dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska