Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

wyniki egzaminu SSP i SNP (w)

dr hab. Magdalena Wilejczyk prof. UWr - 13 Wrzesień, 2019 - 18:18

Szanowni Państwo,

Oceny z egzaminów przeprowadzonych w dniach 9.09 i 11.09 zostały wprowadzone do USOS. Prace egzaminacyjne można przeglądać w czasie dyżuru w dniu 18.09 w godz. 9.30-11.30. Zastosowana punktacja była identyczna, jak ta, która obowiązywała na egzaminie w terminie podstawowym.

Z poważaniem,

Magdalena Wilejczyk