Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Podstawy logiki praktycznej II termin SSA 1 rok - termin ogłoszenia wyników

dr Michał Paździora - 18 Wrzesień, 2019 - 15:16

Szanowni Państwo,
wyniki egzaminu z przedmiotu Podstawy Logiki praktycznej zostaną ogłoszone w systemie USOS w dniu 19.09.2019, po godzinie 18stej.

Konsultacje USOS, na których można obejrzeć swoją pracę egzaminacyjną odbędą się w piątek 20.09.2019, godzina 12.00 - 13.00, pok. 301 bud A.

Z wyrazami szacunku,
​Michał Paździora