Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Kryteria przyjęcia na seminarium - IV rok SSP - sem. zimowy r.a. 2019-2020

dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. UWr - 27 Wrzesień, 2019 - 20:28

  
       Seminarium magisterskie dla Studentów z IV roku SSP,
                w semestrze zimowym roku akad. 2019 - 2020,
       prowadzone przez dr hab. Elżbietę Klat - Górską, prof. nadzw. UWr.

kryteria przyjęcia:
●  oceny z egzaminów z przedmiotów cywilistycznych obowiązkowych oraz
●  przedstawienie zagadnienia pracy dyplomowej przygotowywanej podczas seminarium z zakresu:
-  prawa cywilnego,
-  prawa rodzinnego,
-  prawa gospodarki nieruchomościami.