Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium, IV rok NSP (Z) - informacja

dr Krzysztof Gołębiowski - 12 Październik, 2019 - 13:03

Szanowni Państwo,

Zapisy na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie na IV roku Studiów Niestacjonarnych (Zaocznych) Prawa odbędą się 26 października 2019 r. o godz. 12.30 w pokoju 109 w budynku A. Limit miejsc to 7 osób.
Informuję, że w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium można przygotowywać prace o szeroko rozumianej tematyce cywilnoprawnej, w szczególności z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego i prawa rodzinnego. Nie ma jednak przeszkód, aby praca dotyczyła jednocześnie zagadnień z innej części systemu prawnego np. prawa administracyjnego. W razie potrzeby pomogę wybrać temat, nakieruję na interesujące i aktualne zagadnienia.
W razie zgłoszenia się liczby chętnych większej niż limit miejsc, o zakwalifikowaniu na seminarium decydować będzie suma ocen uzyskanych dotychczas z przedmiotów cywilistycznych, w tym z prawa rodzinnego – proszę zatem o przygotowanie wykazu tych ocen, najlepiej w postaci zbiorczej listy obejmującej wszystkich chętnych do zapisania się na seminarium. W wypadku, gdy różnica między ocenami uzyskanymi przez poszczególne osoby będzie nieznaczna, o przyjęciu zdecydować może rozmowa z kandydatami dotycząca zainteresowań badawczych i ewentualnego proponowanego tematu pracy.
Proszę o przybycie na miejsce zapisów ok. godz. 12.15. Umożliwi to - w razie zgłoszenia się większej niż 7 liczby osób - przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji kandydatów, w wyniku której wskazane zostaną osoby, które nie zostaną przyjęte, dzięki czemu będą one miały szansę podjęcia próby ubiegania się o zapisanie na inne seminarium jeszcze przed 12.30. Wstępna kwalifikacja nie będzie jednak oznaczała przyjęcia na seminarium (da pewność tylko co do tego, kto nie zostanie przyjęty), ponieważ do 12.30 mogą stawiać się osoby chętne do zapisania się. Jednocześnie informuję, że jeżeli o 12.30 stawi się co najmniej 7 osób chętnych do zapisania się na seminarium, lista zostanie niezwłocznie zamknięta i osoby, które przyjdą później, nie zostaną przyjęte, bez względu na uzyskane z przedmiotów cywilistycznych oceny.
W razie wątpliwości dotyczących trybu zapisów proszę o wiadomość email.

 
z poważaniem
dr Krzysztof Gołębiowski