Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

poradnia prawna V SSP stan faktyczny na 16.10

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 13 Październik, 2019 - 19:27

Poniżej stan faktyczny do opracowania na zajęciach 16 października:

X spółka z o. o. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie skupu zwierząt rzeźnych, uboju tuczników, handlu hurtowego, produkcji poubojowej i przetwórstwa mięsnego. Przy produkcji  zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę.
W dniu 15 października 2015 r. X spółka z o. o. zawarła z Y spółką z o.o. umowę o świadczenie usług (tzw. outsourcing personalny), której przedmiotem miało być przejęcie przez Y sp. z o.o. od X spółki z o. o. pracowników zatrudnionych przy produkcji poubojowej od dnia 1 listopada 2015 r. na zasadach określonych w art. 23¹ kodeksu pracy i oddelegowanie ich do pracy w X spółce z o. o., przy czym X spółka z o. o. miała otrzymać „upust w składce na ubezpieczenie społeczne”.
W dniu 31 października 2015 r. X spółka z o. o. zawarła umowę z Y sp. z o.o. w sprawie przekazania tej drugiej spółce na podstawie 23¹ kodeksu pracy pracowników na identycznych warunkach jak dotychczas. Od 1 listopada 2015 r. pracownicy ci byli zatrudnieni na tych samych jak poprzednio stanowiskach pracy w zakładzie produkcyjnym X spółki z o. o. oraz mieli tych samych przełożonych, jednak Y spółka z o. o. wypłacała im wynagrodzenie za pracę. Od marca 2016 r. Y spółka z o. o. zaprzestała jednak uiszczania do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne należnych od wynagrodzeń przejętych pracowników.
Klienci będący pracownikami zatrudnionymi przy produkcji poubojowej chcą się dowiedzieć:

  1. Czy po 1 listopada 2015 r. są pracownikami  X spółki z o. o. czy  Y sp.  z o.  o. ?
  2. Czy niepoinformowanie ich o przejęciu zakładu pracy przez X spółkę z o. o. spowodowało, że nie stali się oni pracownikami  Y spółki z o. o. ?
  3. Jakie czynności i środki prawne mogą przedsięwziąć w zaistniałej sytuacji?