Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

tematy ćwiczeń-SSA/2019

dr hab. Krzysztof Zagrobelny prof. UWr - 17 Październik, 2019 - 14:23

W semestrze zimowym 2019 r.  z przedmiotu Podstawy prawa cywinego  będą omawiane następujące tematy:

Zobowiązanie - pojęcie, istota, treść
Świadczenie
Świadczenie odszkodowawcze - szkoda, związek przyczynowy, odszkodowanie
Bezpodstawne wzbogacenie
Czyny niedozwolone
Umowy - rodzaje, zawieranie, swoboda umów, zastrzeżenia umowne
Wykonanie zobowiązań
Odpowiedzialność kontraktowa  
Roszczenie pauliańskie
Sprzedaż, w tym konsumencka
Darowizna
Najem
Zlecenie
Dzieło
Umowa ubezpieczenia