Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zajęcia w dniu 30.10.2019 r. : Symulacje rozpraw - gr. VIII oraz IX (SSP V)

dr Mateusz Szymura - 21 Październik, 2019 - 13:16

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż doszło do zmiany planu naszych zajęć, a w konsekwencji do przesunięcia zajęć - zajęcia styczniowe zostały przesuniętę na środę 30 października, co powoduje również przesunięcie treści merytorycznych - zajmiemy się wtedy analizą sprawy oraz przygotowaniem aktu oskarżenia.

Choć zmiana zaistniała w planie jest niezależna ode mnie, niemniej czuję się w obowiązku przeprosić Państwa za niniejszą sytuację, a w przypadku problemów lub kolizji obowiązków proszę o kontakt (najlepiej w godzinach konsultacji) w celu wypracowania modelu rozwiązania sytuacji. 

Z wyrazami szacunku,
Mateusz Szymura