Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie IV ZSP 26/10/2019.

dr Ewa Wójtowicz - 23 Październik, 2019 - 12:32

Uprzejmie informuję, że zapisy na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie na studiach zaocznych prawa odbędą się 26 października o godz. 12:30, w pokoju 111 A.

W ramach seminarium istnieje możliwość przygotowania pracy z zakresu prawa handlowego, w tym w szczególności z zakresu: prawa spółek handlowych, prawa umów handlowych, prawa postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, prawa papierów wartościowych (m.in. prawa wekslowego).

W razie ilości kandydatów przekraczającej limit miejsc (7 osób) o przyjęciu decydować będzie średnia ocen dotychczas uzyskanych w czasie studiów.