Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ekspertyzy kryminalistyczne - zasady zaliczenia

dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk - 25 Listopad, 2019 - 17:36

Ekspertyzy kryminalistyczne NSA I stopień 3 rok
Szanowny Państwo bardzo prosze o przygotowanie pracy pisemnej na temat wybranej ekspertyzy kryminalistycznej (wybór dowolny, rodzaje ekspertyz kryminalistycznych zostały przywołane na pierwszym wykładzie). Praca powinna liczyć minimum 5 stron, wydruk komputerowy, z wymogami spełniającymi zakres pracy naukowej (dokumentacja poprzez odnosniki w tekście, przypisy, wykaz literatury, aktów prawnych). Praca może zostać przesłana mailowo lub przekazana na ostatnim wykładzie.
Sylwia Skubisz-Ślusarczyk