Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Kliniki prawa - sekcja prawa karnego (WSP): oceny za pisma procesowe

mgr Błażej Boch - 2 Grudzień, 2019 - 16:11

Szanowni Państwo,
Poniżej podaję oceny z przygotowywanych przez Państwa projektów decyzji procesowych prokuratora.

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia
283238 4,0
280526 4,5
279276 4,5
281191 3,0
282341 4,0
286240 3,5
282910 nie otrzymałem pracy
279715 4,5
283885 3,5
288776 5,0
279897 4,0
279438 5,0
282924 nie otrzymałem pracy
280370 5,0
279423 5,0
Prace osób z numerami indeksów: 282341 i 279897 oraz osób z numerami indeksów: 286240 i 283885 są prawie identyczne. Przypominam, że mieli Państwo przygotować projekt postanowienia samodzielnie!

Do najczęściej popełnianych błędów należało: wskazanie złej przyczyny umorzenia, umarzanie przeciwko a nie w sprawie (pomimo że w postępowaniu nie było fazy ad personam), nieadekwatne dane do akt sprawy (np. inna sygnatura, zbyt późna data wydania decyzji), brak wskazania numerów kart w uzasadnieniu, częściowo niewłaściwe lub całkowicie błędne pouczenie, zła podstawa prawna zarządzenia o doręczeniu, brak dokładnego opisu czynu.
Możliwość wglądu do prac i ich omówienia istnieje w godzinach konsultacji.
 
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów
283238 i 281191 3,5
279276, 282341, 279897 4,0
286240, 283885 3,5
279715, 288776, 279438 4,5
280370, 279423 5,0
280526, 282910, 282924 – osoby nieobecne, proszę zgłosić się mailowo po kazus do przygotowania zarzutu
 
Najczęstsze błędy: stawianie jednego, a nie dwóch zarzutów, niedokładny opis zarzucanego czynu, nieobejmujący wszystkich znamion przestępstwa, zła podstawa prawna wydania postanowienia.
Możliwość wglądu do prac i ich omówienia istnieje w godzinach konsultacji.
 
Pozdrawiam,
Błażej Boch