Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium - Łacińska terminologia [...], gr. 2, WSP

mgr Jędrzej Jachira - 4 Grudzień, 2019 - 22:01

Szanowni Państwo,

poniżej podaje oceny z kolokwium pisanego przez gr. 2 WSP z Łacińskiej terminologi dla prawników. Część z ocen dotyczy osób z innych grup, które stawiły się na terminie gr. 2. Ponadto, ze względu na niepodpięcie jeszcze protokołów, oceny zostaną podane w systemie USOS w terminie późniejszym. Osoby, które nie zaliczyły tego kolokwium zapraszam na poprawę na najbliższych konsultacjach bądź dodatkowym terminie zajęć zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnich zajęciach.

Poniżej oceny:
319891 – db+
301247 – db+
317580 – db+
316842 – bdb
318324- db
318729-db+
292931- db (grupa 1)
293089-dst
315847-db+
318305 – db+
318297 – db
316256 – db
317114 – ndst
317396 – bdb
317350 – db
319897 – db
314657 – db+
314432 – db+
318331 – db
318906 – ndst (uwaga, brak podpięcia do grupy w USOSweb, tj. brak możliwości wpisania obecnie oceny w systemie)
319884-db
315244-dst+
319011-dst
318931-db+
319008-ndst
314751-db
308468-dst (grupa 1)
318821-dst