Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium - Łacińska terminologia [...], gr. 3, WSP

mgr Jędrzej Jachira - 5 Grudzień, 2019 - 00:09

Szanowni Państwo,

poniżej podaje oceny z kolokwium pisanego przez gr. 3 WSP z Łacińskiej terminologi dla prawników. Ze względu na niepodpięcie jeszcze protokołów, oceny zostaną podane w systemie USOS w terminie późniejszym. Osoby, które nie zaliczyły tego kolokwium zapraszam na poprawę na najbliższych konsultacjach bądź dodatkowym terminie zajęć zgodnie z ustaleniami podjętymi na ostatnich zajęciach.

Grupa 3
301107 – db
318855 – db
315338 – db+
314296 – db
315231 – db+
318340 – db+
318877 – dst
318856 – db
315992 – ndst
318330 – ndst
315776 – bdb
315590 – bdb
314155 – db+
298584 – dst
315575 – dst
298102 – bdb
315471 – ndst
315242 – ndst
318793 – db
316687 – dst
318667 – bdb
293286 – bdb (gratulacje, najobszerniejsza i trafna argumentacja)
314988 – dst
316063 – db+
315032 – bdb
316380 – db+
318325 – dst+
314288 – dst
318810 – db+