Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zaoczne Studia Prawa IV r., Prawo pracy - zakres materiału na semestr zimowy 2019/2020

dr Jacek Borowicz - 29 Grudzień, 2019 - 13:11

Poniżej podaję zakres materiału ćwiczeń z Prawa pracy na semestr zimowy 2019/2020. Materiał wchodzi do zakresu kolokwium "połówkowego".

 STUDIA NIESTACJONARNE(ZAOCZNE ) PRAWA IV ROK semestr zimowy 2019/2020
ZAKRES MATERIAŁU NA ĆWICZENIA objęty kolokwium  - Prawo pracy,

  1. Pojęcie stosunku pracy – charakterystyka opisowa, pojęcie pracownika i pracodawcy.
  2. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Tryb nawiązania umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Ograniczenia w zawieraniu umów terminowych ( na okres próbny, na czas określony).
  3. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Forma i treść umowy o pracę. Umowy dodatkowe do umowy o pracę. Dodatkowa pisemna informacja do umowy o pracę. Informacja dla PIP o nawiązaniu umowy na czas określony przekraczającej limity ustawowe.
  4. Ustanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Procedura, forma i treść czynności prawnej.
  5. Ustanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Procedura, forma i treść czynności prawnej.
  6. Ustanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Procedura, forma i treść czynności prawnej.
  7. Wygaśnięcie stosunku pracy.
  8. Zmiana treści stosunku pracy. Wypowiedzenie zmieniające. Procedura, forma i treść czynności prawnej.
  9.  Czasowa zmiana elementów treści umowy o pracę bez stosowania wypowiedzenia
  10. Zwolnienia grupowe – zagadnienia podstawowe (wg. podręcznika).

 
Tematyka objęta zakresem podręcznika : „Prawo pracy. Zarys wykładu” , (red.) H.Szurgacz Z.Kubot, T.Kuczyński, A.Tomanek,  wydanie 5, Difin, Warszawa 2017 r. lub nowsze wydanie jeśli jest na rynku -  albo ta sama tematyka objęta innym podręcznikiem do przedmiotu prawo pracy.
Dodatkowo obowiązuje aktualna wersja ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.