Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Studia Podyplomowe Prawa Pracy egzamin

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 19 Styczeń, 2020 - 21:25

Uprzejmie informuję, że wpisałem do USOS wyniki egzaminu z przedmiotu Źródła prawa pracy.
W celu ewent. wpisania ocen do indeksów będę obecny w piątki 24 stycznia, g. 15-17 i 31 stycznia, g. 13-15.