Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PH GR 3 SNP WYNIKI KOLOKWIUM

mgr Barbara Trybulińska - 19 Styczeń, 2020 - 21:39

Szanowni Państwo, 

Poniżej zamieszczam wyniki wczorajszego kolokwium (ocena oraz uzyskany wynik), wraz z oceną z prezentacji oraz proponowaną oceną końcową wystawioną na podstawie kolokwium, prezentacji, frekwencji (wzorowa podwyższa ocenę) oraz ogólnej pracy studenta podczas zajęć. Osoby, które nie zaliczyły kolokwium mają możliwość jednorazowego przystąpienia do poprawy na konsultacjach. Z racji ilości osób do poprawy, będzie ona w formie pisemnej. 
 

Numer albumu  Wynik kolokwium Ocena z prezentacji  Proponowana ocena końcowa 
283869 4 (40/50)  4 4,5
284642  4 (38/50)  4,5 4,5
257201 3,5 (37/50)  4 3,5
279985 3,5 (36/50)  - 3,5
197912 3 (35/50)  - po otrzymaniu projektu umowy 
256309 3 (35/50)  4 4
270384 3 (34/50)  4,5 4
286752 3 (34/50)  4 3,5
256467 3 (33/50)  5 4,5
273485 3 (33/50)  5 4,5
232347 3 (33/50)  - po otrzymaniu projektu umowy 
284449 3 (33/50)  4 4
286596 3 (32/50)  4 4
283692 3 (30/50)  4 4
284375 3 (30/50)  4 3,5
286778 3 (30/50)  4 4
286682 2 (28/50)  4 -
283970 2 (28/50)  4 -
280603 2 (28/50)  - -
286516 2 (23/50)  4 -
272861 2 (22/50)  - -
278003 2 (21/50)  4,5 -
239747 2 (21/50)  4 -
282051 2 (20/50)  - -
283700 2 (18/50)  4 -
248468 2 (16/50)  4 -

Progi punktowe: 

0 - 29          2 

30 - 36        3 

36 - 37        3,5 

38 - 43        4 

44 - 45        4,5 

36 - 50        5 

  

W razie pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego oraz przyjścia na konsultacje. Prace są do wglądu na konsultacjach. Wówczas można się także dowiedzieć jakie jest uzasadnienie takiej a nie innej oceny. 

  

Z poważaniem, 

Barbara Trybulińska