Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy dla SSP oraz SNP (W) z przedmiotu "Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne"

dr hab. Izabella Gil prof. UWr - 21 Styczeń, 2020 - 08:21

Egzamin przedterminowy dla SSP oraz SNP (Wieczorowe) z przedmiotu "Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne" odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) w godz. od 13:00 do 14:00 w Amfiteatrze A w budynku C formie testowej. Warunkiem przystąpienia do testu jest uzyskanie z zaliczenia ćwiczeń na ocenę 4,5 lub wyższą.