Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zagadnienia PW

dr Katarzyna Łucarz - 23 Styczeń, 2020 - 22:31

ZAGADNIENIA Z PRAWA WYKROCZEŃ
 
 
 
Rys historyczny prawa wykroczeń
Źródła prawa wykroczeń
Obowiązywanie kodeksu wykroczeń w czasie oraz co do miejsca i osób
Istota wykroczenia
Wyłączenie bezprawności czynu (kontratypy)
Zasada odpowiedzialności podmiotowej
Okoliczności wyłączające winę
Eliminacyjny zbieg przepisów ustawy
Realny zbieg wykroczeń
Etapy realizacji wykroczenia
Podżeganie i pomocnictwo
Kary
Środki karne
Dyrektywy wymiaru kary
Środki oddziaływania wychowawczego
Środki oddziaływania społecznego
Zasady wymiaru kary w szczególnych przypadkach
Przedawnienie i uznanie ukarania za niebyłe
Systematyka części szczególnej kodeksu wykroczeń
Problematyka czynów przepołowionych
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
Wykroczenia przeciwko mieniu
Wybrane wykroczenia pozakodeksowego prawa wykroczeń
Wszczęcie i zasady postępowania w sprawach o wykroczenia
Postępowanie nakazowe
Postępowanie przyspieszone
Postępowanie mandatowe
Środki zaskarżenia
Nadzór nad orzecznictwem w sprawach o wykroczenia