Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

ZSP III, gr. 1 - oceny za prace pisemne

mgr Błażej Boch - 30 Styczeń, 2020 - 20:22

Szanowni Państwo,
Poniżej podaję oceny za nadesłane prace pisemne oraz informacje o zaległościach.
304532 3,0, jedna nieobecność (zajęcia nr 3)
300134 3,0
270523 nie otrzymałem pracy, nienapisana kartkówka, pięć nieobecności (zajęcia nr 1, 2, 4, 5, 6)
190691 nie otrzymałem pracy, nienapisana kartkówka, trzy nieobecności (zajęcia nr 4, 5, 6)
256119 5,0, jedna nieobecność (zajęcia nr 3)
300397 3,0
205880 nie otrzymałem pracy, nienapisana kartkówka, jedna nieobecność (zajęcia nr 4)
297751 4,0
300784 5,0, niepoprawiona kartkówka, dwie nieobecności (zajęcia nr 1 i 3)
302586 3,5
293222 4,0
299343 3,5
298578 5+, jedna nieobecność (zajęcia nr 4)
302515 nie otrzymałem pracy, niepoprawiona kartkówka, jedna nieobecność (zajęcia nr 3)
293175 3,0 (ocena obniżona o pół stopnia)
298276 3,5
302423 nie otrzymałem pracy, niepoprawiona kartkówka, jedna nieobecność (zajęcia nr 3)
285968 nie otrzymałem pracy, nienapisana kartkówka, pięć nieobecności (zajęcia nr 1, 2, 4, 5, 6), nieaktywny status w systemie USOS
271898 5+
302402 2+ (ocena obniżona o stopień), jedna nieobecność (zajęcia nr 3)
270020 4,5, jedna nieobecność (zajęcia nr 3)
295975 4-, niepoprawiona kartkówka, jedna nieobecność (zajęcia nr 1)
247771 5+
274341 4,0 (ocena obniżona o stopień)
162981 5+, nienapisana kartkówka
272949 5,0
212471 5,0
Wgląd do prac i ich omówienie możliwy są w godzinach konsultacji, do czego zachęcam. Prace nie podlegają poprawie. Osoby, które do tej pory jej nie nadesłały mają na to czas do końca dnia 2 lutego 2020 roku. Ocena będzie obniżona o dwa stopnie. Nienadesłanie pracy albo nadesłanie po wskazanym terminie skutkuje tym, że praca nie jest oceniana, a do średniej ważonej ocena liczy się jako „0” (30% oceny semestralnej).

Osoby, które do tej pory nie poprawiły kartkówki mają na to czas do dnia 4 lutego 2020r. w godzinach konsultacji, a zatem:
w niedzielę 2.02.2020 w godzinach 13.00-15.00;
w poniedziałek 3.02.2020 w godzinach 15.00-17.00;
we wtorek 4.02.2020 w godzinach 17.00-18.00.

Poprawa odbywa się w formie ustnej.

Osoby, które nie napisały kartkówki w ogóle utraciły pierwszy termin i przysługuje im tylko jedno podejście w ww. terminach w formie pisemnej. Ocena z kartkówki stanowi 20% oceny semestralnej.

Nieobecności podlegają zaliczeniu w ww. terminach. Niezaliczenie nieobecności będzie skutkowało obniżeniem oceny semestralnej o pół stopnia za każdą nieobecność.

Kolokwium odbędzie się w formie pisemnej na zajęciach w dniu 1 marca 2020r. (50% oceny semestralnej).

W razie jakichkolwiek pytań, problemów, wątpliwości pozostaję do dyspozycji w godzinach konsultacji. Zawsze można też kontaktować się mailowo.
 
Z poważaniem,
Błażej Boch