Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Przypomnienie / Reminder

dr Łukasz Stępkowski - 3 luty, 2020 - 13:29

Uprzejmie przypominam wszystkim zainteresowanym osobom, które nie uzyskały pozytywnej oceny zaliczeniowej z przedmiotu kończącego się w tym semestrze, że jutrzejsze konsultacje (4.02.2020) są ostatnim terminem, na którym można uzyskać zaliczenie.

This is to remind all concerned persons that the tomorrow's Tuesday office hours (4.02.2020) are the last office hours for receiving a passing grade for a course ending in this semester.

Łukasz Stępkowski